Luật Sư Thành Viên
 
Luật Sư Nguyễn Thị Thúy Hường
 
 
Năm Sinh : 17 / 11 / 1977
   
Giới Tính : Nữ
   
Địa Chỉ : 20/D70 đường 3-2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
   
Phone : (08)38990959
   
MobiPhone : 0913152757
   
Email : luatsuthuyhuong@gmail.com
   
Địa Chỉ Công Ty : 203 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P 17, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
   
Chứng Chỉ Hành Nghề : 2363/TP/LS-CCHN
   
Thẻ Luật Sư : 2751/LS
   
Ngành Luật:
Luật Kinh Tế
   
Luật Sư Tự Giới Thiệu :  

- Từ năm  1995 đến 2000, là sinh viên của trường  ĐH Luật TP.HCM, tốt nghiệp năm 2000.

- Từ năm 1997 đến 2001 tốt nghiệp ĐH Khoa Học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

- Từ năm 2001 đến nay đã tham gia và hoàn thành một số chương trình đào tạo khác như: Quản trị kinh doanh (Đại học kinh tế TP.HCM), Báo Chí (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM), Thạc sĩ Luật Kinh tế (Đại học Luật TP.HCM), Quản trị kinh doanh ( ĐH Southern Columbia University – USA); Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ quản trị truyền thông (Stirling University - The United Kingdom); Chương trình Huấn luyện về Giá trị sống cho Giáo dục viên: Năm 2001 – Do 5 đơn vị phối hợp: UNESCO, Ủy Ban Quốc gia về UNICEF của Tây Ba Nha, Tổ chức Hành tinh và Tổ chức Brahma Kumaris va Ban giáo dục thuộc UNICEF (New York);Chứng chỉ Anh Văn chuyên ngành Quan Hệ Quốc Tế - Trình độ 1 và 2: Năm 2002  –  Học viện Quan hệ Quốc tế - Bộ Ngoại giao; Chứng nhận tốt nghiệp: Chương trình Đào tạo Nghiệp vụ Luật sư: Năm 2002 – Trường Đào tạo các Chức danh Tư pháp (Học viện Tư Pháp – Bộ Tư pháp)Chứng chỉ Presentation Skills for Television: Năm 2005 – La Trobe University, Melbourne, Australia; Chứng chỉ Luật Thương mại Quốc tế: Năm 2006 – Đoàn Luật sư TPHCM và Hội đồng Thương Mại Việt Mỹ (U.S.-VietNam Trade Council).

Luật sư Thúy Hường công tác tại văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu và Cộng sự , hiện là  Phó Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu  & Cộng sự (Đoàn Luật sư TPHCM). Đồng thời là  Ủy viên Ban Tuyên truyền Hội Luật gia TPHCM.

 Là khách mời của một số chương trình truyền hình: Gõ Cửa Luật Sư (Chương trình Sài Gòn Buổi Chiều), Chuyện Làng Quê… MC một số chương trình của HTV9 – Đài truyền hình TPHCM: Chương trình 12G, Công dân và Pháp luật, Góc Luật sư. Tham gia các chương trình tư vấn pháp luật trên đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Vinh dự là MC “Én vàng “ (Giải nhất) cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình của Đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh năm 2005.

Là giảng viên, tham gia giảng dạy các trường như: Trường Cao Đẳng Việt Mỹ (VATC) với các môn học như Business Law, International Business, Media, Communication…; Học Viện tư Pháp; Giảng viên thỉnh giảng – Các khóa đào tạo Kỹ năng tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên TPHCM và một số đơn vị khác, cho các môn học: Nghệ thuật nói trước công chúng, Nghệ thuật giao tiếp, MC, Luật kinh doanh, Luật Đại cương …

Ngoài các vai trò trên Luật sư Thúy Hường còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty TNHH Giáo Dục Phát Triển Tài Năng (TALENT DEVELOPMENT EDUCATION COMPANY LIMITED), tên viết tắt là Talent De Co., Ltd. là một Công ty chuyên về Giáo dục, Đào tạo, Xúc tiến thương mại, Sản xuất chương trình truyền hình, Quảng cáo, Tổ chức sự kiện, Tổ chức hội thảo…Được thành lập nhằm mục đích xây dựng những chương trình đào tạo với chất lượng cao cấp theo tiêu chuẩn hiện đại .

LAWYER NGUYEN THI THUY HUONG

Date of birth: November 17th 1977

Sex: Female

Address: 20/D70 3-2 St., Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

Tel: (84-8)38990959

Cell phone: 0913152757

Email: luatsuthuyhuong@gmail.com

            lawyerthuyhuong@legalvn.com

Office address: 203 Xo Viet Nghe Tinh St., Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Profession practicing certificate: 2363/TP/LS-CCHN    

Lawyer card: 2751/LS

Profession:       Business Law

Introduce:

« From 1995 to 2000: Student at Ho Chi Minh City University of Law, graduated in 2000.

« From 1997 to 2001: graduated from Ho Chi Minh City University of Social Science and Humanities.

« From 2001 to present: has joined and graduated from some training programs such as: Business Administration (Ho Chi Minh City University of Economics), Journalism (Ho Chi Minh City University of Social Science and Humanities), Master of Laws (Ho Chi Minh City University of Law), Business Administration (Southern Columbia University – USA), MBA, Training Program on Living Values for Educators in 2001 was held by 5 organizations: UNESCO, the UNICEF Spanish Committee,  the Planet, the Brahma Kumaris and Education Committee of UNICEF (New York); In 2002: English Certificate in International Relations–level 1 and 2–Diplomatic Academy of Vietnam-Ministry of Foreign Affairs; Certification of Graduation: Bar Professional Training Course: in 2002 – Judicial Title Training School (Judicial Academy – Ministry of Justice); Certificate of Presentation Skills for Television: in 2005 – La Trobe University, Melbourne, Australia; Certificate of International Business Law: in 2006 – Ho Chi Minh City Bar and U.S.-Vietnam Trade Council

« Lawyer Thuy Huong practices at Nguyen Van Hau & Associates Law Firm, being Deputy Head Officer of Nguyen Van Hau & Associates Law Firm (The Bar Association of Ho Chi Minh City). At the same time, she is Member of Commission of Propaganda of Ho Chi Minh City Association of Lawyers.

« She is a guest of some TV Shows: “Knock Lawyers’ Door” (Sai Gon Afternoon program), “Countryside Story” …, hostess of some HTV9 channel program – Ho Chi Minh City Television: 12G program, Citizen and laws, the Corner of Lawyers. She has joined laws consulting programs on Binh Duong radio Station and television. Getting award “Golden Swallow” (First Award) in the contest “Television Host” by Ho Chi Minh City Television in 2005.

« She is lecturer at:

+ Vietnamese-American Vocational Training College (VATC) with subjects such as: Business Law, International Business, Media, Communication…

+ Judicial Academy;

+ Training Skills Courses at Ho Chi Minh City Youth Culture House and others with subjects: the Art of Public Speaking, the Art of Communication MC, Business Law, General Law.

« Besides, Lawyer Thuy Huong also has undertaken position of General Director of Talent Development Education Company Limited (Abb: Talent De Co., Ltd), which is a Company about educating and training, promoting trade, producing TV program, advertising, event, holding meeting … Established to build high quality training programs along with modern standards.

   
Luật Sư Tư Vấn
Tư Vấn Luật